33 תוצאות חיפוש
הפעלה

סימולציית חברות

בחברות בין אנשים יש מענה על צרכים שונים כגון הצורך באהבה, הצורך במגע, הצורך באישור חברתי והצורך בהשתייכות. עם זאת, קיים הבדל גדול ומהותי בין חברות ובין קשר של ניצול שנוצר לשם קבלת המענה לצרכים. הבסיס של קשר חברי הוא הרצון להיות עם האחר, לאהוב אותו ולרצות בטובתו לא פחות ממה שאני רוצה בטובתי שלי - הקשר הוא בשביל האנשים השותפים בו והחיבור והמפגש ביניהם. לעומת זאת, קשר של ניצול הוא קשר בו אני רואה רק את עצמי ותופס את האדם שממולי כמי שצריך לספק את הצרכים והרצונות שלי - הקשר הוא בשבילי ולא בשביל "הביחד". ההבדל היסודי עם כן, הוא ביחס של השותפים אחד לשני ולקשר ביניהם ובסיבות שבגללן הם בחרו להתקרב מלכתחילה. היום בתרבות הצריכה שאנו חיים בה, קיימת התופעה בה מקיימים קשרים חברתיים שהם למראית עין, כי זה סמל סטטוס ומעלה את המעמד החברתי שלי, וכך נוצרים קשרים חברתיים שטחיים ונצלניים. כשאני תופסת את עצמי ואת האחר כסחורה, כמוצר, אז אני מצד אחד רוצה לעשות מעצמי המוצר הכי טוב (כמובן לפי מוסכמות החברה, ולא לפי מי שאני באמת) ואני רוצה עבור עצמי את המוצר הכי טוב – שוב לפי החברה ולאו דווקא לפי מה הכי טוב לי. וככה נוצרים הרבה קשרים שקריים, תלויי מעמד ולא אישיות או הכרות.

ד׳-ח׳
20 דקות
09-12-21
שמרו פעילויות אהובות
עליכם להיות מחוברים כדי להשלים את הפעולה
הרשמה
התחברות