יצירת משתמש במרכז ההדרכה ‘לעולם אדם’ - הנוער העובד והלומד!

    הסיסמה צריכה לכלול 10 תווים לפחות, אות גדולה, אות קטנה ומספר