מטרות
 תיאור הפעילות

מטרות

שלבי יצירה

מפת סימון שבילים

מרחק

ק"מ

עונה מועדפת

נפח

מתקנים

תמונה

תפקיד
שם
טלפון
דוא"ל

 הסבר כללי

 סיפור דרך

סוג המתקן

שימוש המתקן

סוגי כפיתות

פרטים

גובה מרבי

מ'

משקל העמסה

ק"ג

כמות סנדות

0.5מ'

1מ'

2מ'

3מ'

4מ'

5מ'

5מ'

שלבי יצירה

תמונה

שלבי המתכון

 יציאה למסלולים

קישורים

שם האתר

כתובת אינטרנט


שאלות מנחות

הסבר כללי

רשימת פעולות

תמונה

סימון דרך מספר 

נושא פיזי

נושא ביוטי

נושא אנושי

שחקנים:

מהלך ההצגה:

מערכה

סירטון

מהלך ההתנדבות

 פתיח

 תדריך

הכנות מקדימות

מהלך הפעילות

מטרת ה

הסבר ה

שאלה

מטרת ה

הסבר ה

תמונה

וידאו

קראו ביחד את ה :

:

תמונה

וידאו

פתיחה לדיון:

צרו ביחד את

.

דיון

אמור

העבירו תדריך שמירת חיים:


שלבי בנייה

1.

2.

3.

4.

מרכיבים

.

שלבי הכנה

.

שחקנים:


/

מידע כללי

הפעלה

עברו ביחד על רשימת ההדרכות, בחרו את ההדרכות הרלוונטיות וחלקו אחריות על בניתן

חיות

מבנים

תופעות טבע

דיון

אמור

מטרת ה

הסבר ה

שאלות לדיון

סיכום

תכני המערך

+

שפות

גילאים

משך זמן

לא צוין

ציוד

  •   

-

נספחים

-

משך זמן

42 דקות

לא צוין

גילאים

ז׳, ח׳

שפה

עזרים

-

נספחים

-
שמרו פעילויות אהובות
עליכם להיות מחוברים כדי להשלים את הפעולה
הרשמה
התחברות