כדי שמדינת ישראל תמשיך להיות מדינה דמוקרטית, חשוב שכל ילד וילדה במדינה ידע כי הדמוקרטיה מבוססת על אחריותו של כל אזרח בעיצוב דמותה של החברה, הציות לחוקים, עקרון החלטת הרוב, חופש הביטוי והחופש לבחור ולהבחר. "> כדי שמדינת ישראל תמשיך להיות מדינה דמוקרטית, חשוב שכל ילד וילדה במדינה ידע כי הדמוקרטיה מבוססת על אחריותו של כל אזרח בעיצוב דמותה של החברה, הציות לחוקים, עקרון החלטת הרוב, חופש הביטוי והחופש לבחור ולהבחר. "/>
{{s.date.includes('T') ? new Date(s.date.split('T')[0]).toLocaleDateString("he-IL") : null}}
{{a.name}}
{{a.name}}
{{a.name}}
{{s.ages.length - 2}}+
{{t.name}}
{{t.name}} {{s.topics.length - 3}}+
 מטרות
 למדריכה
 הקדמה

מטרות

{{goal[item.post_type + '_goals_goal']}}

למדריך

{{item.intro}}

שלבי יצירה

{{getStep(key + 1)}}

פתיחת דיון

שאלות

{{item.content.methods_text_story.method_text_name}} / {{item.content.methods_text_story.method_text_author}}

מטרות

{{g}}

הסבר הפעלה

מפת סימון שבילים

{{item.content['methods_parking'].methods_parking_information.methods_parking_simun_roads}}

{{item.content['method_trip-maslul']['method_trip-maslul_facility_officialMap']}}

מרחק

{{item.content['method_trip-maslul']['method_trip-maslul_facility']['method_trip-maslul_facility_km']}}ק"מ

עונה מועדפת

{{getSeason(s)}}

נפח

{{item.content['methods_parking'].methods_parking_information.methods_parking_capacity}}


מתקנים

תמונה

{{item.content['methods_parking'].methods_parking_map.title}}

מפה

יצירת קשר

תפקיד
שם
טלפון
דוא"ל

{{c.methods_parking_contacts_role}}

{{c.methods_parking_contacts_name}}


הסבר כללי

סיפור דרך

סוג המתקן

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelPage_sug}}

שימוש המתקן

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelPage_use}}

סוגי כפיתות

{{getKnot(kn)}}

פרטים

גובה מרבי

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelPage_topHight}}מ'

משקל העמסה

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelPage_weight}}ק"ג

כמות סנדות

0.5מ'

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelpage_senadot.methods_mehandelpage_senadot_05}}

1מ'

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelpage_senadot.methods_mehandelpage_senadot_1}}

2מ'

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelpage_senadot.methods_mehandelpage_senadot_2}}

3מ'

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelpage_senadot.methods_mehandelpage_senadot_3}}

4מ'

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelpage_senadot.methods_mehandelpage_senadot_4}}

5מ'

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelpage_senadot.methods_mehandelpage_senadot_5}}

5מ'

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelpage_senadot.methods_mehandelpage_senadot_6}}

תמונה

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelPage_mainPic.title}}

שלבי יצירה

{{getStep(key + 1)}}

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelPage_lego[l].title}}

מרכיבים

   {{i.method_cook_Ingredients_Ingredient}}

תמונה

{{item.content.methods_mehandelPage.methods_mehandelPage_mainPic.title}}

שלבי המתכון

{{getStep(key + 1)}}

יציאה למסלולים

קישורים

שם האתר

כתובת אינטרנט

{{l['method_trip-maslul_links_text']}}


שאלות מנחות

{{q['method_trip-guide_questions-one']}}

הסבר כללי

רשימת פעולות

תמונה

{{item.content['method_tripGuide'].methods_tripguide_pic.title}}

סימון דרך מספר  {{item.content.methods_tripGuideList.methods_tripGuideList_simun_roads}}

נושא פיזי

{{l.methods_tripguidelist_subjects_phisics_one}}

נושא ביוטי

{{l.methods_tripguidelist_subjects_biuty_one}}

נושא אנושי

{{l.methods_tripguidelist_subjects_human_one}}

{{webLink.response.title}}

{{webLink.response.description}}

קישור

{{item.content.methods_text_story.method_text_name}}

{{item.content.methods_text_story.method_text_author}}

{{item.content.method_play.method_play_name}}

{{item.content.method_play.method_play_author}}

שחקנים: {{item.content.method_play.method_play_players.map(function (p) { return p.method_play_players_name }).join(", ")}}

מהלך ההצגה

מערכה {{idx + 1}}

{{f.method_files_name}}

{{f.method_files_file.title}}

תמונה

סירטון

מהלך הפעילות

{{actionCourse.openingGame.id}}

משחק פתיחה

מטרת ה{{actionCourse.openingGame.game.type[0].name}}

{{actionCourse.openingGame.game.content.method_hafala.method_hafala_goal}}

הסבר ה{{actionCourse.openingGame.game.type[0].name}}


תמונה

{{item.content.opening_game.content.methods_upload_pic.title}}

וידאו

{{actionCourse.opening.id}}

פתיחה

{{m.id}}

{{m.c.main_row_field_type === 'guide' ? 'למדריך' : 'אמור'}}

{{m.id}}

שאלה

 

{{m.c.sub_row_four_options_subtitle}}

{{m.id}}

{{m.c.timing}} דק'

מטרת ה{{m.c.type[0] ? m.c.type[0].name : ''}}

{{m.c.content.method_hafala.method_hafala_goal}}

הסבר ה{{m.c.type[0] ? m.c.type[0].name : ''}}

דיון

שאלות

 {{q.main_row_talk_questions_item}}

אמור


תמונה

{{m.c.content.methods_upload_pic.title}}

וידאו

קראו ביחד את ה{{m.c.type[0] ? m.c.type[0].name : ''}}


{{m.c.type[0] ? m.c.type[0].name : ''}}

תמונה

{{m.c.content.methods_upload_pic.title}}

וידאו

פתיחה לדיון: 

 {{ask.methods_conversation_ask_question}}


צרו ביחד את 


{{idx + 1}}. {{am.methots_amlanut_stages}}

דיון

שאלות

 {{q.main_row_talk_questions_item}}

אמור

העבירו תדריך שמירת חיים: {{m.c.excerpt}}


{{g.method_life_save_instructions_points_point}}


שלבי בנייה

1.

2.

3.

4.


מרכיבים

{{idx + 1}}. {{rec.method_cook_Ingredients_Ingredient}}

שלבי הכנה

{{idx + 1}}. {{rec.method_cook_recipe_step}}

שחקנים: {{m.c.content.method_play.method_play_players.map(function (p) { return p.method_play_players_name }).join(", ")}}


{{m.c.content.method_play.method_play_name}} / 

מידע כללי


הפעלה

עברו ביחד על רשימת ההדרכות, בחרו את ההדרכות הרלוונטיות וחלקו אחריות על בניתן


חיות

מבנים

תופעות טבע

סיכום

תכני המערך

{{k + 1}}

{{p.title}}

 {{getTypeName(mi.post_type)}}

{{a.name}}
{{mi.ages.length - 2}}+

{{m.title}}

 {{getTypeName(mi.post_type)}}

{{(new Date(mi.post_modified)).toLocaleDateString('en-GB')}}

תכני המערך

 {{getTypeName(mi.post_type)}}

{{a.name}}
{{mi.ages.length - 2}}+

פרטים

שפות

עברית

משך זמן

{{totalTime ? `${totalTime} דק'` : 'לא צוין'}}

גילאים

ציוד

  • {{e.method_equipment_item_count}} {{e.method_equipment_item}}

      

-

נספחים

-
404
התוכן
לא נמצא
חזרה