מטרות
 תיאור הפעילות
 הקדמה

תיאור הפעילות

תיאור הפעילות

שלבי יצירה

 פתיחת דיון

 שאלות

   / 

 מטרות

 

 הסבר הפעלה

מפת סימון שבילים

מרחק

ק"מ

עונה מועדפת

נפח


מתקנים

תמונה

מפה

יצירת קשר

תפקיד
שם
טלפון
דוא"ל

 הסבר כללי

 סיפור דרך

סוג המתקן

שימוש המתקן

סוגי כפיתות

פרטים

גובה מרבי

מ'

משקל העמסה

ק"ג

כמות סנדות

0.5מ'

1מ'

2מ'

3מ'

4מ'

5מ'

5מ'

תמונה

שלבי יצירה

מרכיבים

  

תמונה

שלבי המתכון

 יציאה למסלולים

קישורים

שם האתר

כתובת אינטרנט


שאלות מנחות

הסבר כללי

רשימת פעולות

תמונה

סימון דרך מספר 

נושא פיזי

נושא ביוטי

נושא אנושי

שחקנים:

מהלך ההצגה

מערכה

ערכת פעילות

כלי הדרכה

תמונה

סירטון

מהלך ההתנדבות

 פתיח

 תדריך

הכנות מקדימות

מהלך הפעילות

משחק פתיחה:

 משחק פתיחה

דק'

מטרת ה

הסבר ה


תמונה

וידאו

 פתיחה

 שאלה

 

דק'

מטרת ה

הסבר ה


תמונה

וידאו

קראו ביחד את ה :  


תמונה

וידאו

פתיחה לדיון: 


צרו ביחד את 


.

 דיון

שאלות

אמור

העבירו תדריך שמירת חיים:שלבי בנייה

1.

2.

3.

4.


מרכיבים

.

שלבי הכנה

.

שחקנים:


 / 

מידע כללי


הפעלה

עברו ביחד על רשימת ההדרכות, בחרו את ההדרכות הרלוונטיות וחלקו אחריות על בניתן


חיות

מבנים

תופעות טבע

 דיון

 שאלות

 אמור

מטרת ה

הסבר ה

שאלות לדיון

 סיכום

תכני המערך

תכני המערך

+

שפות

גילאים

משך זמן

לא צוין

ציוד

  •   

-

נספחים

-

פרטים

שפות

משך זמן

לא צוין

גילאים

ציוד

  •   

-

נספחים

  •   

-
404
התוכן
לא נמצא
חזרה